Team

The CAL@DI Team


Dimitris Gizopoulos

Professor

Vasileios Karakostas

Assistant Professor

 

George Papadimitriou

Postdoctoral Researcher

Nikos Karystinos

PhD Student

 

Odysseas Chatzopoulos

PhD Student

George-Marios Fragkoulis

PhD Student

 

Maria Trakosa

PhD Student

Foteini Kotsimpou

PhD Student

 

Alumni


Athanasios Chatzidimitriou

PhD 2019

  Manolis Kaliorakis

  PhD 2018

   Archimedes Pavlidis

   PhD 2016

     

    Nikos Foutris

    PhD 2015